Valčianská dolina | 16:39

GPS: N 49°00'56, E 18°48'26

Kontakt

Korešpondenčné údaje

Názov: Hotel Impozant
Korešpondenčná adresa: Snowland Valčianska dolina, SK 038 35 Valča

Web: www.impozant.sk
GPS: N 49°00´56, E 18°48´26

Fakturačné údaje

Názov: Impozant, s.r.o.
Sídlo: Záborského 2, 036 45 Martin
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2628027961/1100
IBAN: SK 67 1100 0000 0026 2802 7961
SWIFT: TATRSKBX
IČO: 44 511 612
IČ DPH: SK2022737893
Zapísaný v obchodnom registre Okresného súdu Žilina Oddiel Sro , vložka číslo: 50509/L

Recepcia

 

Mobil: +421 914 130 130, +421 917 988 010
E-mail: recepcia@impozant.sk

recepcia

Riaditeľ hotela

 

Barbora Kubincová, MBA
Hotel Director
Telefón: +421 43 324 10 15
E-mail: kubincova @ impozant.sk

riaditel

Gastro, skupinové akcie, firemné akcie

 

Bc. Martina Kršková
Food & Beverage  Manager
Telefón: +421 43 324 10 17
Mobil: +421 914 326 484
E-mail: gastro@impozant.sk

gastro

Sales & Marketing

 

Mgr. Martina Schvarcová
Sales & Marketing Manager
Telefón: +421 43 324 10 16
Mobil: +421 914 326 480
E-mail: info@impozant.sk

sales

Ekonomický úsek

 

Mgr. Slavka Peľáková
Accountant
Telefón: +421 43 324 10 66
Mobil: +421 917 988 013
E-mail: pelakova@impozant.sk

ekonomsk

Prevádzkar hotela - svadby, objednávky tovaru

 

Simona Kmeťová
Restaurant manager
Mobil: +421 917 546 285
E-mail: prevadzkar@impozant.sk

hotel-impozant

Manažer recepcie

 

Mária Huberová
Front Office Manager
Telefón: +421 43 324 10 14
Mobil: +421 914 326 482
E-mail: office@impozant.sk

manazer recepcie

Správca budovy

 

Patrik Buocik
Maintenance Manager
Mobil: +421 914 326 481
E-mail: spravca@impozant.sk