Valčianská dolina | 16:39

GPS: N 49°00'56, E 18°48'26

ZÁŽITKOVÉ POTÁPANIE

Je to ideálny spôsob dýchania pod vodou aj pre tých, ktorí majú strach z hlbín.

Discovery scuba pre všetkých, ktorí majú o potápanie záujem, ale nie sú si istý, či si trúfnu ponoriť sa pod vodu. Inštruktor jednoduchým a prístupným spôsobom priblíži záujemcovi dýchanie pod vodou a oboznámi ho zo základným potápačským výstrojom.V krátkej teoretickej inštruktáži ho poučí o základných zásadách platných pri potápaní a potom ruka v ruke vyskúšajú plytké zanorenie pod hladinu. Svoje prvé nádychy pod vodou tak môžete absolvovať v kontrolovanom prostredí bazéna. Takéto podmienky sú nielen bezpečné, ale teplota vody, viditeľnosť a možnosť vizuálnej orientácie zaručujú veľmi pozitívny celkový zážitok z ponoru. Získate niektoré základné zručnosti, potrebné na bezpečný pohyb vo vodnom prostredí. Nie je vylúčené, že Vás potápanie zaujme natoľko, že zatúžite pokračovať v ďalšom výcviku a v objavovaní jeho tajomstiev. V takom prípade Vám ponúkame prirodzené pokračovanie vo výcviku a samozrejme výhodnejšiu cenu kompletného kurzu potápania s prístrojom — “Open Water Diver”.

Dýchanie pod hladinou je pre každého nováčika obrovský zážitok !

Podmienky účasti:

vek 10 — 90 rokov
plavecká spôsobilosť
vyhlásenie o zdravotnom stave
u neplnoletých súhlas zákonného zástupcu