Valčianská dolina | 16:39

GPS: N 49°00'56, E 18°48'26

Milí hostia! Hotel bude od 15.4.2018 úplne zatvorený. Prebehne rozsiahla rekonštrukcia celého objektu. Predbežný dátum otvorenia je február 2019. O priebehu rekonštrukcie a otvorení hotela Vás budeme pravidelne informovať na našich FB stránkach a tiež na web stránke. Ďakujeme a tešíme sa na Vás v novom šate! Team Hotela IMPOZANT****

TOPOGRAFIA

TOPOGRAFIA – orientácia v teréne
Táto náučná časť je určená pre všetkých ľudí čo sa často a radi pohybujú v prírode a chcú vždy trafiť do svojho cieľa.

Topografia Panters teambuilding

Náplňou topografických kurzov je :

výučba k základným druhom máp a mapových značiek
orientácia v teréne s mapou, určenie vlastného stanovišťa, vzdialenosti, súradníc, práca s buzolou
určovanie azimutu na mape
práca s mapou a GPS zariadeniami
určenie svetových strán pomocou prírodných úkazov, hviezd, slnka, hodiniek a iných prírodných elementov