Valčianská dolina | 16:39

GPS: N 49°00'56, E 18°48'26

TOPOGRAFIA

TOPOGRAFIA – orientácia v teréne
Táto náučná časť je určená pre všetkých ľudí čo sa často a radi pohybujú v prírode a chcú vždy trafiť do svojho cieľa.

Topografia Panters teambuilding

Náplňou topografických kurzov je :

výučba k základným druhom máp a mapových značiek
orientácia v teréne s mapou, určenie vlastného stanovišťa, vzdialenosti, súradníc, práca s buzolou
určovanie azimutu na mape
práca s mapou a GPS zariadeniami
určenie svetových strán pomocou prírodných úkazov, hviezd, slnka, hodiniek a iných prírodných elementov